Historický kaštieľ Château Béla je výnimočným miestom, ktorého história siaha do dávnej minulosti. Do príchodu Turkov sa v kaštieli vystriedalo počas mnohých storočí veľa majiteľov a šľachty. Dodnes nikto nedokáže presne datovať ako starý je kaštieľ. V čase plienenia tureckých armád bola obec úplne vyľudnená. Po odchode Turkov veľkoleposť tejto stavby naznačovali len ruiny a sutina. 

V roku 1770 sa generál András Török stal majiteľom kaštieľa a začal s rekonštrukciou celého objektu. Hlavným architektom bol Jakab Mayer. Kaštieľ bol postavený v štýle francúzskeho vidieckeho baroka, stavbu začali kaplnkou, ktorá dnes slúži ako obecný kostol. Vysvätený bol v roku 1780, ostatné časti kaštieľa boli dokončené až v roku 1874.

V roku 1834 sa stal novým majiteľom čudák Korzičan Baldácsy Antal. Dobudoval rodinnú kryptu pod kostolom, kaštieľ dal opevniť, vybudoval vodnú priekopu a padací most. Všetok svoj čas a majetok venoval skrášľovaniu kaštieľa. Vybudoval obrovský park, zamestnal slávnych maliarov, dal vyhotoviť nábytok z mahagónu, cédru a ebenového dreva. Rozšíril zbierku umeleckých predmetov raritami z ďalekých krajín ako Čína a Japonsko.

V roku 1880 sa celý majetok dostal do rúk bankára Baldácsyho rodiny, ktorý ho následne predal Žigmundovi Bródimu aj s celým zariadením kaštieľa. Nový majiteľ dal postaviť v dedine školu.

V roku 1910 sa novým majiteľom stal Adolf Ullmann, šľachtic z Budapešti. Kaštieľ zdedil v roku 1925 jeho syn, barón Juraj Ullmann, ktorý však musel v roku 1945 aj s rodinou emigrovať do Švajčiarska. Po emigrácii Ullmannovcov obsadili objekt sovietski vojaci. Kaštieľ prežil 250 rokov búrlivej histórie, vojny a požiare, ale za posledných 30 rokov ho komunizmus zničil totálne. Z nábytku sa nič nezachovalo, fresky na stenách natreli vápnom v roku 1951. Kaštieľ slúžil na rôzne účely. Sídlila tu poľnohospodárska škola, väznica pre politických väzňov, a napokon aj veľkosklad domácich potrieb. Od roku 1990 bola budova vyhlásená za chránenú pamiatku, ale v skutočnosti neostalo čo chrániť.

Na začiatku roku 2000 prejavila záujem o majetok vnučka posledného majiteľa, grófka Ilona a manžel Matthias von Krockow. Kaštieľ spolu s priľahlými pozemkami rodina odkúpila od štátu a v roku 2008 otvorila jeho brány v podobe hotela.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

+421-36-7577-600, +421-905-502-345, reception@chateau-bela.com