AdresaHotel Château Belá, s.r.o.
Belá 1, 94353 Belá (Štúrovo)
Slovak Republic/Slovakia
IČO 43999174
IČ DPH : SK2022579152
 BankaTATRA Banka, a.s. - Slovak Republic
IBAN: SK 6111000000002629854870
BIC: TATRSKBX