OSTRIHOM sa nachádza v severnej časti Maďarska, 46km od hlavného mesta Budapešť. Leží v komárňansko-ostrihomskom kraji na pravom brehu rieky Dunaj, ktorá tvorí hranicu so Slovenskou republikou. Mesto Ostrihom bolo hlavným mestom Maďarska od 10teho do polovice 13teho storočia keď Kráľ Béla IV. Vyhlásil za hlavné mesto Budapešť.

Ostrihom je sídlom rímsko-katolíckej cirkvi v Maďarsku. Je taktiež oficiálnym sídlom ústavného súdu Maďarska. Cirkevná zbierka sa nachádza v Keresztény Múzeum. Ostrihomská katedrála, Bazilika, je najmonumentálnejším kostolom v Maďarsku.

Maďarsko15 mins autom
Objavte tiež